Temu bual melalui stesen TV “LIVE” di China pada 31 Mei,2023